OZNAM

Milí rodičia od 30.3.2020 (pondelok) ostáva naša Materská škola až do odvolania ZATVORENÁ. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu. Rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle ministerstva www.minedu.sk.

 


ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30.apríla 2020 do 31.mája 2020 s tým, že:

1.podávanie žiadosti sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí, odporúča sa komunikácia elektronickou formou, prípadne poštou /s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení/.

2.potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Žiadosti prosím posielať na email našej materskej školy : ms.lucnica@centrum.sk , alebo na adresu Materská škola 424, 951 88 Lúčnica nad Žitavou.


Kontakt

Materská škola Lúčnica nad Žitavou


Začiatok školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2.9.2020. Tešíme sa na Vás!