OZNAM:

Riaditeľka MŠ v Lúčnici nad Žitavou oznamuje, 

že zápis do materskej školy na šk. rok 2019-2020 

sa uskutoční od 2.5.2019 do 10.5.2019.

Prednostne sa prijímajú:

- deti, ktoré dovŕšii piaty a šiety rok

- deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky

- deti, ktoré do 31.8.2019 dovŕšia 3 roky


Kontakt

Materská škola Lúčnica nad Žitavou